Produkty / Kasy Rejestrujące

Specjalizowane kasy rejestrujące są specjalistycznym wyposażeniem stanowiska kierującego pojazdem, spełniającym ustawowe wymogi Ministerstwa Finansów w tym związane z przejściem na walutę Euro, co potwierdza otrzymany przez nas certyfikat.

Urządzenie jest przeznaczona do zastosowań w pojazdach komunikacji zbiorowej jako kasa do wydawania biletów, w szczególności umożliwiającej ewidencję ulg ustawowych. Kasa została zaprojektowana tak, aby była możliwie mała, a jej montaż i obsługa w pojeździe była prosta i wygodna. Estetycznie wykonany panel czołowy posiada klawisze szybkiej sprzedaży co upraszcza obsługę. Kasa jest wyposażona w interfejs komunikacyjny, umożliwiający współpracę z autokomputerem lub komputerem stanowiska sprzedaży biletów w celu wymiany danych. Połączenie z komputerem pokładowym daje możliwość ograniczenia lub warunkowego dostępu do obsługi kasy poprzez identyfikację operatora przy pomocy unikalnego klucza elektronicznego oraz automatyczne przesyłanie raportów sprzedaży za pośrednictwem bezprzewodowego modemu radiowego. Urządzenie zostało zaprojektowane, przebadane i zgłoszone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Finansów dla prawidłowej pracy w temperaturze od -20˚C, na co posiada stosowne dopuszczenie, decyzją Ministerstwa Finansów. Oferujemy kilka wersji specjalizowanych kas rejestrujących, przeznaczonych również na rynki zagraniczne (przykładowo KF-4000, KF-5100). Kasa rejestrująca KF-4000 jest przeznaczona do wydawania biletów w 6 walutach w pojazdach komunikacji międzymiastowej. Wszystkie wymagane, gromadzone i rejestrowane dane sprzedaży zapisywane są w pamięciach masowych FLASH (w postaci elektronicznej kopii wydruku). Główną cechą KF-4000 jest jej możliwość sterowania typowymi urządzeniami produkcji firmy R&G, takimi jak wewnętrzne/zewnętrzne tablice informacji pasażerskiej, moduły pomiarowe systemu autokomputera, moduł łączności GPRS.KF-4000

Kasa rejestrująca.


KF-3000-A

Kasa rejestrująca.