ETLP-224160

Tablice rodziny ETLP-224... są konstrukcyjnie podobne do rodziny tablic typu ETLZ-U. Charakteryzują się jednak
mniejszym rastrem punktów świetlnych niż tablice ETLZ-U. Są to tablice mające zastosowanie głownie
w pojazdach komunikacji miejskiej jako tablica boczna lub numerowa.

 

Znamionowe napięcie zasilania 24V
Zakres napięcia zasilania  zgodny z PN-S-76020; PN-EN 50155
Raster tablicy  6,6 x 7,5mm (7,5 x 7,5mm)
Rozdzielczość tablicy  160 x 24 punkty
Wielkość punktu świecącego  owal 3,9 x 3,1 mm
Kolor świecenia diod  bursztynowy (590 +/-5 nm)
Zakres temperatury pracy -25˚C ÷ +70˚C
Wymiary  1126 x 260 x 49 mm (1270 x 26 x 49mm)
Masa  6 kg (10,4 kg)
Sterowanie RS-485