ETLP-224040

Tablice rodziny ETLP-224... są konstrukcyjnie podobne do rodziny tablic typu ETLZ-U. Charakteryzują się jednak mniejszym rastrem punktów świetlnych niż tablice ETLZ-U. Są to tablice mające zastosowanie głownie
w pojazdach komunikacji miejskiej jako tablica boczna lub numerowa.

 

Znamionowe napięcie zasilania 24V
Zakres napięcia zasilania  zgodny z PN-S-76020; PN-EN 50155
Raster tablicy 6,6 x 7,5 mm (7,5 x 7,5 mm)
Rozdzielczość tablicy 40 x 24 punkty
Wielkość punktu świecącego  3,9 x 3,1 mm
Kolor świecenia diod  bursztynowy (590 +/-5 nm)
Zakres temperatury pracy -25˚C ÷ +70˚C
Wymiary 370 x 260 x 49 mm
Masa  2 kg
Sterowanie  RS-485

 

Komunikacja kolejowa