Moduł zabezpieczeń SRG-3000B

Jest przeznaczony do pojazdów, w których w instalacji pokładowej istnieje ryzyko pojawiania się ponadnormatywnych wartości napięcia zasilania lub silnych zakłóceń o dużych amplitudach. Urządzenie zabezpiecza wszystkie urządzenia systemu autokomputera przed przepięciem w instalacji pojazdu.