Radiomodem SRG-3000MR

Jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym o zasięgu od kilkunastu do nawet 100m w terenie otwartym. Służy do przenoszenia danych cyfrowych drogą radiową z panelu sterującego w pojeździe z/do stanowiska komputerowego punktu wymiany informacji w zajezdni. Modem posiada homologację IINSTYTUTU Łączności, pracuje w zakresie normatywnym i nie wymaga starania się o przydział częstotliwości ani ponoszenia jakichkolwiek opłat za lokalną transmisję danych pomiędzy pojazdem a siecią komputerową przewoźnika.