Moduł interfejsu magistrali RG-CAN-1

Pełni funkcję modułu pomiarowego i służy do pobierania informacji cyfrowej z magistrali CAN pojazdu. Wymagane parametry są bezpośrednio czytane z magistrali pojazdu lub udostępniane przez producenta w postaci odpowiadającej wymaganiom klienta. Odmianą modułu pomiarowego w wersji dostosowanej do bezpośredniej rejestracji sygnałów analogowych i dwustanowych z czujników pojazdu jest moduł pomiaru parametrów technicznych SRG-3000T-1.