Moduł Sterowania Tablicami Reklamowymi MSTR-10
Znamionowe napięcie zasilania
24 V
Zakres Napięcia zasilania zgodny z
PN-S-76020; PN-EN 50155
Pobór mocy
6 W (max. 36 W)
Zakres temperatur pracy
- 25ºC ÷ +55ºC
Wymiary gabarytowe
324 x 206 x 91 mm
Masa
4 kg