KRG-6B0 i KRG-6B3
Kasownik biletów elektronicznych.

Kasowniki KRG-6B0 i KRG-6B3 to najnowszej generacji kasowniki służące do rejestracji biletów elektronicznych w postaci kart bezstykowych. Rejestracja ważnego biletu elektronicznego odbywa się poprzez jego zbliżenie do wyznaczonego pola z przodu kasownika na odległość kilku centymetrów. Model KRG-6B3 dodatkowo posiada trzy przyciski, z których przykładowo dwa służą do wybrania odpowiedniej taryfy kasowania, a trzeci wprowadza kasownik w tryb sprawdzania stanu karty bezstykowej. Po zbliżeniu karty do kasownika zostaje pobrana ilość punktów (w przypadku karty punktowej) odpowiadająca zadeklarowanej taryfie. Na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie, jeżeli na karcie pozostało przykładowo mniej niż np. 5 skasowań oraz informacja o terminie ważności biletu (w przypadku karty terminowej).

Komunikacja Miejska
Komunikacja Kolejowa